CW 4072

  • Product Code: CW 4072
  • Khỗ:
  • Định lượng: 130 GSM
  • Chất liệu: 100%COTTON
  • Price: Contacts

  • Thông tin chi tiết
  • Bình luận
Other Products

Mã: HBTCF 9268

Khổ:

Định lượng: 95 GSM

80%POLY 20%COTTON

Mã: PEF 9268

Khổ:

Định lượng: 95 GSM

100%POLY

Mã: PEF 9268

Khổ:

Định lượng: 95GSM

100%POLY

Mã: HBPEF 9268

Khổ:

Định lượng: 95 GSM

100%POLY

Mã: HBPEF 9268

Khổ:

Định lượng: 95 GSM

100%POLY

Mã: FF 9286

Khổ:

Định lượng: 1050GSM

100%POLY

Mã: FF 9268

Khổ:

Định lượng: 100 GSM

100%POLY

Mã: HBFF 151

Khổ:

Định lượng: 100 GSM

100%POLY

Mã: HBFF 150

Khổ:

Định lượng: 100 GSM

100%POLY

Mã: HBFF 100

Khổ:

Định lượng: 95 GSM

100%POLY

Mã: HBFF 100

Khổ:

Định lượng: 95 GSM

100%POLY

Mã: TC 105

Khổ:

Định lượng: 73 GSM

83%POLY 17%COTTON

Mã: TC 106

Khổ:

Định lượng: 73 GSM

83%POLY 17%COTTON

Mã: 190T

Khổ:

Định lượng: 60- 65 GSM

100%POLY

Mã: 190T

Khổ:

Định lượng: 60- 65 GSM

100%POLY

Facebook chat