Tri Thien Company

TW4572

  • Product Code: TW4572
  • Khỗ: 150cm
  • Định lượng: 115 GSM
  • Chất liệu: 65%POLY 35%COTTON
  • Price: Contacts

  • Thông tin chi tiết
  • Bình luận
Other Products

Mã: P4576 - TC 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 105 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: P4576 - TC 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 105 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: PAP60 - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 100 GSM

90%POLY 10%COTTON

Mã: TCF9268 - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 95 GSM

80%POLY 20%COTTON

Mã: TCF9268 - 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 95 GSM

80%POLY 20%COTTON

Mã: CO5050

Khổ: 150cm

Định lượng: 90 GSM

100% COTTON

Mã: P4572 - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 115 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: TCF9268 - 3

Khổ: 150cm

Định lượng: 95 GSM

80%POLY 20%COTTON

Mã: CO4078

Khổ: 150cm

Định lượng: 95 GSM

100% COTTON

Mã: P4572 - 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 115 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: HBTCF9268 - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 95 GSM

80%POLY 20%COTTON

Mã: CO4070

Khổ: 150cm

Định lượng: 110 GSM

100% COTTON

Mã: SI20

Khổ: 150cm

Định lượng: 183 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: HBTCF9268 - 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 95 GSM

80%POLY 20%COTTON

Mã: CO4072

Khổ: 150cm

Định lượng: 135 GSM

100% COTTON

Mã: TW4576

Khổ: 150cm

Định lượng: 103 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: PEF9268 - 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 95 GSM

100% POLY

Mã: CO3068 - 2

Khổ: 150cm

Định lượng: 115 GSM

100% COTTON

Mã: HB4576

Khổ: 150cm

Định lượng: 102 GSM

65%POLY 35%COTTON

Mã: HBFF100 - 1

Khổ: 150cm

Định lượng: 95 GSM

100% POLY

Facebook chat
https://www.facebook.com/PocketLining