Products

Mã: HBFF 100

Khổ:

Định lượng: 95 GSM

100%POLY

Mã: HBFF 100

Khổ:

Định lượng: 95 GSM

100%POLY

Mã: TC 105

Khổ:

Định lượng: 73 GSM

83%POLY 17%COTTON

Mã: TC 106

Khổ:

Định lượng: 73 GSM

83%POLY 17%COTTON

Mã: 190T

Khổ:

Định lượng: 60- 65 GSM

100%POLY

Mã: 190T

Khổ:

Định lượng: 60- 65 GSM

100%POLY

Mã: 210T

Khổ:

Định lượng: 65-70 GSM

100%POLY

Mã: 211T

Khổ:

Định lượng: 65- 70 GSM

100%POLY

Mã: 230T-Twill

Khổ:

Định lượng: 71 GSM

100%POLY

Mã: PONGEE 50

Khổ:

Định lượng: 68 GSM

100%POLY

Mã: PONGEE 50

Khổ:

Định lượng: 68 GSM

100%POLY

Mã: PONGEE 75

Khổ:

Định lượng: 76 GSM

100%POLY

Mã: PONGEE 75

Khổ:

Định lượng: 76 GSM

100%POLY

Mã: SATIN ONE FACE

Khổ:

Định lượng: 87 GSM

100%POLY

Mã: 4570

Khổ:

Định lượng: 105 GSM

65%POLY 35%COTTON

Facebook chat